What is Beautiful Code?

What is beautiful code? က်ြန္မကေတာ့ web designer အျဖစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ မေကသီထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ What is beautiful code? ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ပီးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ Software Engineer,

Read More >>

SPWM Unique Coding

က်ြန္မကေတာ့ Web Designer အျဖစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဆုရည္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ Spiceworks Myanmar ရဲ႕ Design Team Leader ကိုေအာင္ခန္႔ၿဖိဳးရဲ႕ လမ္းၫြန္မႈျဖင့္member မ်ားစုေပါင္းၿပီး Unique Coding စာအုပ္ေလးလုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေလးအေၾကာင္းကို

Read More >>