Life Style

One Year Working Experience

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Spiceworks Myanmar ကုမၸဏီ တြင္ Web Designer အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာ္စိုးႏိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတပတ္မွာေတာ့ Spiceworks Myanmar ကုမၸဏီတြင္ (၁)နွစ္အတြင္း ၾကဳံေတြ ့ခဲ့ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ ့အၾကဳံမ်ားနွင့္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရေသာအရာမ်ားကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္မွ်ေဝေပးခ်င္တာကေတာ႔ Coding ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္အလုပ္မဝင္ခင္အခ်ိန္မွာ Web Page ေတြကို ဖန္တီးရာတြင္ Framework ျဖစ္တဲ့ Bootstrap နဲ႔ပဲေရးခဲ့ၿပီး  HTML, CSS, JS Code နဲ႔ module ေတြရဲ႕  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ format က်က်၊ standard က်က် မသိခဲ့ပါဘူး။
ယခုအလုပ္အေတြ ့အၾကဳံ (၁)ႏွစ္ျပည့္ျပီးခ်ိန္တြင္ HTML, CSS စတဲ့  pure code ေတြသုံးၿပီး  Web Page Creation လုပ္ပုံကို အေသးစိတ္ အတြင္းက်က် သိခဲ့ရၿပီး အရင္ကထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုတိုးပြားလာပါတယ္။

ကုမၸဏီတြင္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း (၁)နွစ္ၾကာ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ အရာမ်ားအေနျဖင့္

(က) Web Design ပိုင္းတြင္ Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Xd အသုံးျပဳပုံမ်ား။
(ခ) WIT Post, Spiceworks Myanmar Post မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Design ဆြဲျခင္း၊ Content မ်ားေရးျခင္း။
(ဂ) Video Editing တြင္ After Effect အသုံးျပဳပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရျခင္း။
(ဃ) Marketing ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Client မ်ားအား Mail ပို႔ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား။
(င) ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ႐ုံးတြင္းသုံး စကားလုံးမ်ား၊ စကားေျပာမ်ား၊ ႐ုံးတြင္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး

ယခုအခ်ိန္တြင္

(က) မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈရွိလာၿပီး Team Work ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္လာျခင္း။

(ခ) အလုပ္လုပ္ရာတြင္ Task Management, Time Management မ်ားျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ကိုင္တတ္လာျခင္း။

(ဂ) Work From Home ကာလအတြင္းမွာလည္း ေန႔စဥ္လုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ မိမိတာဝန္ယူရသည့္ Project မ်ားအား  Self Concentration ေကာင္းေကာင္းျဖင့္အလုပ္လုပ္လာႏိုင္ျခင္း။

(ဃ) နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Self Study လုပ္တတ္လာျခင္း။

(င) ႐ုံးအတြင္း Vlog မ်ား ႐ိုက္ကူးၿပီး  Video Editing မ်ားကို အသုံးျပဳလာႏိုင္ျပီး

မိမိကိုယ္ကို Confidence လည္း ရွိလာခဲ့ပါတယ္ ခင္ဗ်။

ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ပထမဆုံး အလုပ္စဝင္ဝင္ျခင္းမွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြရွိခဲ့ေပ့မယ္လည္း senior အကို၊ အမေတြရဲ႕ သင္ၾကားလမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္းေသခ်ာ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်။

လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ Performance Skill  ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို လုိက္နာက်င့္သုံးခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်။

(၁) Time Management

လူတစ္ေယာက္အတြက္ အခ်ိန္ကအရမ္းတန္ဖုိးရိွသလုိ တန္ဖုိးကို သိျပီး အခ်ိန္ကို Management လုပ္ႏိုင္မွလဲ မိမိ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ပန္းတုိင္ကို ဧကန္မလြဲေရာက္ရွိမွာပါ ခင္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္စရာအလုပ္မ်ားအား Management လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Time Management နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်။ Time Management လုပ္ရာတြင္ schedule ဆြဲျပီး လုိက္မလုပ္နုိင္ရင္မိမိေမ်ွာ္မွန္းထားေသာ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေဝးသြားႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္တကယ္လုပ္မယ္လုိ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးရင္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားဖုိ့ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

(၂) Task Management

မိမိဘဝ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ မိမိလုပ္ေနေသာ Task မ်ားကိုလည္း Management လုပ္ဖို႔အတြက္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ Task Management လုပ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိလုပ္ငန္မ်ားကို စနစ္တက် ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ မိမိျပဳလုပ္ရေသာ Task မ်ားကို Thing to Do, Processing, Complete စသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Color အေရာင္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္လည္ေကာင္း စနစ္တက် Management လုပ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

မိမိရဲ႕Task မ်ားကို Management လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ေအာက္ပါဇယားေလးကိုအသုံးျပဳျပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

1. Urgent and Important

Urgent and important ဆိုတာကိုယ့္ဘဝအတြက္ အလ်င္လည္းလုိတယ္။ important ဆိုၿပီး အေရးလည္း ႀကီးပါတယ္ခင္ဗ်။ ဥပမာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ စားဝတ္ေနေရးကိုေတြးၾကည့္ၾကပါစို႔။ အလုပ္မရွိဘဲနဲ႔ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အလုပ္ဆိုတာ ကိုယ္အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလ်င္လဲလိုသလို အေရးလဲပါတယ္ လို႔ဆိုလိုပါတယ္ခင္ဗ်။

2. Important but not Urgent

Important but not Urgent ဆိုတာဘဝအတြက္ အေရးျကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလ်င္လုိလားဆိုေတာ့ အလ်င္ေတာ့မလိုေသးဘူးလို႔ဆိုလိုပါသည္။ ဥပမာ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဂ်ပန္ဘာသာေျပာႏိုင္မွ အလုပ္အတြက္ ေရရွည္အဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္စာေလ့လာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာစကားေလ့လာမယ္ဆိုရင္ အခုက်က္ အခုေလ့လာလို႔ ခ်က္ခ်င္းအဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ပုံမွန္အခ်ိန္ေလးေပးၿပီး ေလ့လာသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂ်ပန္စာတတ္ေျမာက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိဘဝအတြက္ အေရးပါလာမယ္လို႔္ဆိုလိုပါသည္။

3. Urgent but not Important

အလ်င္လုိျပီး အေရးမျကီးေသးဘူးလို႔ ဆိုလိုပါသည္။ အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေပမယ့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က အလ်င္တလိုနဲ့ ၾကားျဖတ္ေတာင္းဆိုလာေသာ Task မ်ိုးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို Task မ်ိုးကိုလည္း စီမံခန့္ခြဲႏိုင္ဖို့လိုအပ္ပါသည္။

4. Not Urgent and Not Important

အလ်င္လဲမလို ဘဝအတြက္ အေရးလည္းမပါေသာ အရာမ်ားကို လုပ္ၿပီး Target မရွိေသာသူကို ဆိုလိုပါသည္။ ဥပမာ လူတစ္ေယာက္က ေန႔စဥ္ အလုပ္မလုပ္၊ ေလ့လာမႈမရွိ၊ Facebook သုံး၊ Game ေဆာ့ေနေသာသူကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္း မိမိဘဝအတြက္ ေလ့လာမႈေတြ၊ သင္ယူမႈေတြမရွိဘဲ Target ေပ်ာက္ေနေသာသူကို ဆိုလိုပါသည္။

ဒါေၾကာင့္မိမိသည္ ဘယ္ အရာေတြ လုပ္ေနလဲဆိုတာသိၿပီး မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာအရာ၊ မိမိလုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ားကို Target ထားလုပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက မိမိရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ Task မ်ားကိုTrello Board ကို အသုံးျပဳၿပီး Management လုပ္ပါတယ္ခင္ဗ်။Trello Board ကို ေအာက္ပါ link ကေနတစ္ဆင့္ Account မွတ္ပုံတင္ၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

https://trello.com/home

(၃) Team Work

အလုပ္တစ္ခုစတင္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ Team Work ေကာင္းမွ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမႇာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Team Work တစ္ခု ေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ Team ထဲမွာရွိေသာ Member မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ Relationship ရွိရမည္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ Marketing Group, HR Group, Maintenance Group ႏွင့္ Education Group ဆိုၿပီ (၄)မ်ိဳးရွိၿပီး အဖြဲ႕ဝင္တိုင္းဟာ ကိုယ့္ Group ကိုယ္စီနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် Group Leader တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။ Leader တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ရန္ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ေရွ႕က အစ္ကို၊အစ္မေတြ ဘယ္လို Leading လုပ္သြားလဲဆိုတာ ေသခ်ာမွတ္သားၿပီး ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္ရင္ ဘယ္လို Team Work ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ Leading လုပ္ရမလဲ ဆိုတာေတြကအစ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ၿပီး ဦးေဆာင္ၾကပါတယ္ခင္ဗ်။

ထို႔အျပင္ (၃)လတစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ျဖစ္တဲ့ Charity Activity လည္း ရွိပါတယ္။ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ား၊ မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ား စသည့္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ႐ုံးမွ Member မ်ား စုေပါင္းကာ လႉဒါန္းျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ပီတိျဖစ္မိပါတယ္။

ဒါအျပင္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ Member မ်ားစုေပါင္းၿပီးသြားျဖစ္ေသာ Trip အစီအစဥ္လည္းရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မွာဆိုရင္ ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလး၊ ကေလာ စသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး Member အခ်င္းခ်င္း ပိုမို စည္းလုံးမႈေတြလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်။

ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ၁ႏွစ္အတြင္းတြင္ Senior အကို၊အမမ်ားရဲ႕ လမ္းျပသြန္သင္မႈ၊ Member အခ်င္းခ်င္း မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား မ်ားစြာရရွိေစခဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မွာအရင္ကထက္စာရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုတိုးပြားလာပါတယ္။ အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီး ဖတ္ရႈေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *