နီပြန္းျပည္သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

こんにちは! အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ Spiceworks Myanmar Company မွာ Web designer အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေမာင္ေအာင္ခန္႔ၿဖိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ခုနစ္ ၃လပိုင္းမွ စတင္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ Spiceworks Myanmar တြင္

Read More >>

Spiceworks Myanmar Members

မဂၤလာပါခင္ဗ်ား ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ PHP developer အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ Pyi Thein Khine ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအပတ္မွာေတာ့ ကုမၸဏီတြင္ လက္႐ွိလုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေရးသားထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း

Read More >>