Life Style

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။

ကြ်န္မ အိၿဖိဳးမြန္ပါ။ ဒီတစ္ပတ္မွာ ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေလးကေတာ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ား ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမပိုင္းအေနျဖင့္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ Privacy ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ ?

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဆိုသည္မွာ ကြ်န္မတို႔႔၏ဘဝ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က ရယူႏိုင္မႈအေျခအေနမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕အျပင္ ကြၽန္မတို႔ အေနျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား မွ်ေဝျခင္းမျပဳလိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးထားျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ကြ်န္မတို႔ မွီခိုေနေသာအရာ သို႔မဟုတ္ ကြ်န္မတို႔ ထပ္ပို၍ အစြမ္းထက္ေသာအရာမ်ားမွလည္း ကာကြယ္ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔သည္ မိမိတုိ႔၏ Privacy ကို အေလးထားသလို အျခားသူ၏  ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုပါ ဂရုစုိက္သင့္ပါတယ္။ ထို႔သိုဂ႐ုစိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္လည္း ေလးစားလိုက္နာသင့္ေသာ အနိမ့္ဆုံး အေျခခံလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ထိုအခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့

(က) သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ား

(ခ) သင့္ရဲ႕ ဝင္ေငြႏွင့္

(ဂ) သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Privacy ဟု ဆိုရာတြင္ မည္သို႔ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ိဳးမွာမဆို လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါတယ္။ မိမိတို႔၏ မိသားစုျဖစ္ေစ၊ အသိမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူျဖစ္ေစ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ထားရွိသင့္တဲ့ Privacy ကိုေတာ့ အေလးထား သိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ မိသားစုရွိ ညီကို၊ ေမာင္ႏွစ္မ ျဖစ္ေနလို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳသင့္ပါဘူး။ အသိမိတ္ေဆြက မိမိအား တိုင္ပင္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားဆို ပိုဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။ မိမိသည္ သူ၏ ယံုၾကည္မႈ ရထားသူ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။ Relationship တစ္ခုတြင္ အခ်င္းခ်င္း Facebook Password မ်ားအသိေပးထားျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ပိုၿပီး အသိေပးျခင္းမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအခ်က္တြင္ ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္သလို အျခားေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အရာမ်ားအတြက္လည္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရပါမယ္။ ကြၽန္မကေတာ့ ဘယ္သူျဖစ္ေနလို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအကုန္သိထားသင့္တယ္ ဘယ္သူမို႔လို႔ ေျပာျပရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို လံုးဝသေဘာမက်ပါဘူး။ ကြ်န္မ သီးသန္႔ဆန္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေနထိုင္ရတာမ်ိဳးကို ပိုႏွစ္ျခိဳက္ပါတယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေနထိုင္သည္ဟုဆိုရာတြင္ မ႐ိုးမသားျပဳမူေနထိုင္ျခင္းကို မဆိုလိုပါ။

ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ လူ႔က်င့္ဝတ္ပါ။ ဒီေနရာမွာ ကြ်န္မကုိယ္တိုင္ သတိထား လုိက္နာျဖစ္ၿပီး သိရွိနားလည္ထားတဲ့ လူ႔က်င့္ဝတ္ အနည္းငယ္ကို ျပန္လည္ေဝမွ်ပါမယ္။ ဒါေတြကေတာ့

(၁) အျခားတစ္ေယာက္က သူ၏ဖုန္းထဲရွိ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို   မိမိအားျပတယ္ဆိုပါစို႔။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြ်န္မတို႔သည္ သူျပေသာ ပံုမွလြဲၿပီး  ေနာက္ထပ္ အေပၚ၊ ေအာက္ ဆြဲၾကည့္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

(၂) ေဈးဝယ္ေသာေနရာတြင္ မိမိတို႕၏ ေစ်းဝယ္ျခင္း၊ shopping cart မ်ားကို လူသြားလမ္းလယ္တြင္ မထားသင့္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ City Mart လိုမ်ိဳး ေစ်းဝယ္စင္တာ အမ်ားစုတြင္ ေတြ႕ျမင္ရတတ္ပါတယ္။

(၃) အျခားသူ၏ ကားကို မိမိအေနျဖင့္ ငွားၿပီး အသုံးျပဳခဲ့လွ်င္ ဆီအျပည့္ ျပန္ျဖည့္ေပးသင့္ပါတယ္ ။

(၄) မိမိျမင္ေတြ႕ခဲ့ေသာအခ်ိန္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနျဖင့္သာ ထားရွိသင့္ပါတယ္။ (ဥပမာ Office Toilet, Public area)

(၅) မိမိအသုံးျပဳ၍ Toilet paper ကုန္သြားခဲ့ပါက ျပန္လည္ျဖည့္ထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

(၆) မိမိအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ခ်ိန္းဆိုထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို မိမိဖက္မွ စတင္ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ထိုအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး ျပန္လည္အခ်ိန္ေပးသင့္ပါတယ္။

(၇) မိမိက အျခားသူဆီက ပစၥည္းတစ္ခုအား တတိယအႀကိမ္ထိ ငွားယူသံုးစြဲေနမိၿပီဆိုလွ်င္ ထိုအရာသည္ မိမိအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ့အရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၈) ကြ်န္မတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖသည့္ေနရာ၊ YBS ဘတ္စ္ကားေပၚႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ နားၾကပ္အသုံးျပဳျခင္း မရွိပဲ သီခ်င္းက်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္ထားျခင္း၊ ဖုန္းက်ယ္ေလာင္စြာေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။

(၉) ကြ်န္မတို႔ အားလံုးသည္ မည္သူ႕အေပၚမွာမဆို ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတတ္ရပါမယ္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူမ်ားကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုတတ္ရပါမယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔ အားလံုးဟာ လူထဲကလူ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲရွင့္။

(၁၀) ထို႔အျပင္ မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ယူရပါမယ္။

(၁၁) သြားလာရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားျပည္သူရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ တစ္ျခားသူတစ္ေယာက္ေၾကာင့္  စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ထိုအဆင္မေျပမႈမ်ားကို တစ္ေန႔တာမွာ သယ္ေဆာင္သြားဖို႔ မသင့္ေတာ္ပါဘူးရွင့္။

တစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ စာအရမ္းရွည္သြားမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီေလာက္နဲ႕ပဲရပ္ပါမယ္။

စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိထားေသာ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ား ရွိပါက comment တြင္ ဝင္ေရာက္ေရးသားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလုိက္ပါရေစရွင့္။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးလည္းဂရုစုိက္ၾကပါ။ ပိုမိုထူးခြ်န္ေသာ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္ဆံုေတြ႕ၾကပါဦးမယ္။

 

 

 

 

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *