Life Style Others

A Journey Map

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ကေတာ့ သုထက္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ Spiceworks Myanmar Company တြင္ Web developer အျဖစ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီဘေလာ့ဒ္ေလးကေနေဝမွ်ေပးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ Problemတစ္ခုကုိ ေျမပုံတစ္ခုအ ျဖစ္ ေရးဆြဲ ၿပီး လမ္းေၾကာင္းရွာေျဖရွင္းေပးမယ့္ အဆင့္ေလး ေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
Problemsဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေန႔စဥ္ဘဝမွာ အၿမဲႀကဳံေတြ႕ေနၾက ရင္းႏွီးေနၾက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပါ။ ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေန႔စဥ္Problemsကုိလ်စ္လ်ဳရႈတတ္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ပန္းတုိင္ေတြ ကုိသာ အေလးေပးေရးဆြဲၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ထားရွိျခင္းက ေကာင္းမြန္ေသာအရာျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္အေကာင္အထည္မေဖာ္သေရြ့ အိပ္မက္သာသာပဲျဖစ္တည္ ေနဦးမွာပါ။ Solutionသည္ Problemေကာင္းတစ္ခုရွိမွလာမည္။
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ သည္ မိမိဘဝအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ Solution ဟုဆုိၾကပါေတာ့။ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြကုိလ်စ္လ်ဳရႈမယ္ဆုိရင္ ေတာ့သိပ္အဆင္မေျပလွဘူး။ သြားမယ့္လမ္းခရီးတစ္ေလ်ာက္စာျပႆနာေတြကုိေလ့လာသုံးသပ္ ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ Solution အျဖစ္ ၿပီးေျမာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြဆုိတာကလည္း ရည္႐ႊယ္ၿပီးေပၚတာမဟုတ္လုိ႔ ႀကိဳတင္မသိႏုိင္ပါဘူး။ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာပီဆုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းဖူးလဲ? ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္လဲ? ဘာေတြသင္ခန္းစာယူခဲ့လဲ? ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အေျဖတစ္ခုအတြက္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးေျမပုံ ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီေျမပုံသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ပါ။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ေရာက္ရွိေရးလုပ္ ေဆာင္ ေနစဥ္ ကာလပတ္လုံး ႀကံေတြ႕သမွ် ျပႆနာ ႀကီးေသး အ႐ြယ္စုံ ထည့္သြင္းေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြြယ္ပါတယ္။
၁. ACTION
ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ACTION လုိအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ္ ႐ုံးတက္ေနာက္က်သည္ ဆုိပါစုိ႔ ျပႆနာအရင္းခံ ACTION ကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ၾကည့္လွ်င္ ႐ုံးေနာက္က်ရျခင္းမွာ BUS ကားေနာက္က်ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ BUS ကားေနာက္က်ျခင္း သည္ အိမ္မွ ေစာမထြက္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ အိမ္မွ ေစာမထြက္ခဲ့ ျခင္းသည္ ထမင္းမက်က္၍ ေစာင့္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထမင္းမက်က္ျခင္းသည္ မနက္ခင္းအိပ္ရာထေနာက္က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ မနက္ခင္းအိပ္ရာထေနာက္က်ခဲ့ျခင္းဆုိသည့္ ACTION သည္ ညက ေနာက္က်မွ အိပ္ရာဝင္ခဲ့သျဖင့္ မနက္ခင္းေနာက္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေျဖရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ႐ုံးတက္ ေနာက္က်ျခင္းျပႆနာ၏ ACTION ကုိ သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ၂. EMOTION
ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ACTION တစ္ေလွ်ာက္ မိမိ၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ မလိမ္စတမ္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမေပးထားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ဥပမာျဖင့္ ျပန္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ကြၽန္ေတာ့့္ EMOTION မွာညအခ်ိန္ ‌ေ‌နာက္က်မွ အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္မွာေတာ့ အခ်ိန္ပုိရသလုိ ခံစားမိပါတယ္၊ မနက္ခင္းအိပ္ရာထေနာက္က်ခ်ိန္တြင္ တကယ္အခ်ိန္ပုိမရခဲ့ပဲ လုပ္စရာေတြအတြက္ အခ်ိန္မရွိဘူးလုိ႔ ခံစားမိပါတယ္၊ ထမင္းမက်က္ျခင္း၊ BUS ကားေနာက္က်ျခင္းတုိ႔အတြက္ ေဒါသထြက္မိပါတယ္၊ ေနာက္ဆုံး ႐ုံးတက္ေနာက္က်ျခင္းသည္ မိမိ၏ တစ္ေန႔တာအတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ေပးျခင္းကုိ ခံစားရပါတယ္၊ ACTION တုိင္းမွာ EMOTION ရွိပါတယ္။


၃. PAIN POINT
PAIN POINTအေနျဖင့္ မိမိ၏ EMOTION ျဖစ္မႈအေပၚမႈတည္၍ လုပ္ခဲ့သည္မ်ားမွ မိမိကုိ ဘယ္ေလာက္ထိခုိက္ေစခဲ့သလဲဟု ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေဒါသထြက္ ေနေသာအခ်ိန္လုပ္မိသည္မ်ားေၾကာင့္ မိမိဘာေတြထိခုိက္ခဲ့လဲျပန္လည္သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုံးတက္ေနာက္က်ျခင္း ACTION ေၾကာင့္ မိမိ ဘာေတြနစ္နာမွာလဲ စသျဖင့္ သုံးသပ္ ေရးဆြဲရပါမည္။


၄. SOLVE
ဤအဆင့္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မိမိမွာျဖစ္ေနေသာျပႆနာအား ေသခ်ာစြာသိပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း သင္ခန္းစာယူျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေပၚက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဥပမာျပႆနာအား ေျဖရွင္းရလွ်င္ အေရးႀကီးဆုံးမွာ ညအခ်ိန္မွန္မအိပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ညအခ်ိန္မွန္မွန္ အိပ္စက္ပါက ျပႆနာအားေလ်ာ့ခ်ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္ ေန႔အတြက္ စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။ အေျဖမွားေနေသးပါက အစမွ ျပန္သုံးသပ္ေရးဆြဲၾကည့္ပါ။ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးတစ္ခုေရာက္ ေရးအတြက္ရည္႐ြြယ္ပါတယ္။ ခရီးလမ္းတစ္ေထာက္ခ်င္း ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ဖုိ႔ ရည္႐ြြ ယ္ပါတယ္။ ‌အခ်ိန္‌ေပးဖတ္္ရွွုွု ‌ေပးလို့  ‌ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *