“ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုရဲ့ facility မ်ား”

Spiceworks ကုမၸဏီမွႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ Web Innovative Talent Award 2018 (WIT 2018) ၿပိဳင္ပြဲမွာ Grand Prix ဆုရရွိခဲ့သူကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေလ့လာေရး အေနျဖင့္ တစ္ပတ္ၾကာ ခရီးစဥ္ စီစဥ္ေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ WIT

Read More >>