Work Style

ဂ်ပန္သို႔ ႏွစ္ပတ္ခရီးစဥ္အေတြ႕အႀကံဳ

မဂၤလာပါ။

ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ေဌးမင္းေခါင္ ျဖစ္ပါတယ္။
SpiceworksMyanmar Co.,Ltd တြင္ Web Developer ျဖင့္ System ပိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္၏ Japan ခရီးစဥ္ေလးရဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေလးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈.၁၂.၁၁ ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၈.၁၂.၂၄ ရက္ေန႔ အထိ ကၽြန္ေတာ့္ကုမၸဏီမွ အကုန္အက်ခံကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုို႔ အေတြ႕အႀကံဳရေစရန္ ခရီးစဥ္တစ္ခုေလး စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ခရီးစဥ္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာမွ ဦးေဆာင္၍ ပို႔ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္ေလးကိုေတာ့ ANA(All Nippon Airways) Air Line ျဖင့္ သြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔၏ ပထမဦးဆံုး နုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ျဖစ္သလို သြားမည့္ ႏိုင္ငံကလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ပိုမိုစိတ္လႈပ္ရွားမိခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ၈ နာရီၾကာ ေလယာဥ္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဟာ ေတာ္ေတာ္ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ လမ္းညႊန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Japan-English ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ျပထားပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လမ္းညႊန္ဖတ္ရာတြင္ အခက္အခဲ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ပထမဦးဆံုး ေလယာဥ္ဆိပ္ကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္းခိုမည့္ Shinjuku Gyoenmae APA Hotel ကို သြားဖို႔ ရထားစီးရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားသည့္ ခရီးစဥ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရခဲ့သလို၊ ေလးစားအတုယူရမည့္ အေလ့အက်င့္၊ အမူအရာ၊ အေျပာအဆို အေနအထိုင္မ်ားကိုလည္း သိခဲ့ရပါသည္။

ေနရာတိုင္းတြင္ သန္႔ျပန္႔ေနျခင္း
ရထားစီးရာတြင္လည္း ေျမေအာက္ကေန သြားတာကို အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုအေနနဲ႔ ရခဲ့ပါတယ္။ ေျမေအာက္ခန္းက သန္႔ျပန္႔ေနသလို လူသြားလမ္းစၾကၤန္ေတြဟာလည္း အမိႈက္မရိွတာကို ေတြ႕ရပါသည္။ ရထားေပၚေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း ထိုင္ခံု၊ လူသြားလမ္းဟာလည္း သန္႔ျပန္႔ေနတာကို အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုအေနျဖင့္ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

လူသြားလမ္းမ်ားဟာ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ လုပ္ေပးထားျခင္း
အဲ႔ဒီမွာ သတိထားမိသည္မွာ လူသြားလမ္းေတြမွာ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႔ လုပ္ေပးထားတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အဝါေရာင္ျဖင့္ မ်က္မျမင္မ်ား လမ္းသြားရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား လုပ္ေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ထို Sign မ်ားဟာ တစ္ေနရာတည္းတြင္ မဟုတ္ဘဲ လမ္းတိုင္းလမ္းတိုင္း ေနရာတိုင္းေနရာတိုင္းတြင္ လုပ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးစားေပးတတ္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းေလးစားမႈရိွျခင္း
ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ သူတစ္ပါးအား ဦးစားေပးတတ္သည့္အေလ့အထကို ေတြ႕ခဲ့ရပါေသးတယ္။ အတက္အဆင္း ေလွကားမ်ားတြင္ လူေတြဟာ ဘယ္ဘက္မွ ကပ္လ်က္တက္ၾကၿပီး အျမန္သြားလိုသူမ်ားအတြက္ ေလွကား၏ ညာဘက္မွ သြားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ အခ်ိန္ တိက်သျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ ေနာက္က်ေနသူမ်ား၊ အေရးၾကီး ကိစၥရွိသူမ်ားအတြက္ အလ်င္အျမန္သြားႏိုင္ေအာင္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈျဖင့္ သြားၾကသည္ကို ျမင္ရသည့္အတြက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေလးစားမိခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ ေလးစားစရာတစ္ခုသည္ တန္းစီျခင္း အေလ႔အထ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မုန္႔ဆိုင္ေစာင့္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ရထားေစာင့္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္ေလွကားေစာင့္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပြဲလမ္းသဘင္ ျပပြဲမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ တန္းေက်ာ္ျခင္း၊ ေနရာလုျခင္း မရိွဘဲ ကုိယ္အလွည့္ျဖင့္ ကိုယ္တန္းစီေစာင့္ျခင္းသည္ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈ ျပသသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ရထားေပၚ၊ ကားေပၚတြင္လည္း ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးစိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အမူအရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကပါသည္။ ဥပမာ ဖုန္းျဖင့္အသံအက်ယ္ႀကီးဖြင့္ထားျခင္း၊ ဆူညံစြာ စကားေျပာဆိုျခင္း ေတြ မရိွတာကို ေတြ႕ရပါသည္။

အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ေလးစားျခင္း၊ တိက်ျခင္း
ရထားစီးရာတြင္ သတိထားမိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘူတာတြင္ ရထားဆိုက္မည့္အခ်ိန္၊ ရထားသြားမည့္ၾကာခ်ိန္မ်ားဟာ LED Board ႀကီးျဖင့္ ျပသထားၿပီး ၎ အခ်ိန္မာ်းသည္လည္း စကၠန္႔ပိုင္းေလာက္သာ ကြာဟတာကို သတိထားေတြ႕မိပါသည္။ ရထားေပၚေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း စိုက္မည့္ဘူတာတစ္ခုခ်င္းကိုလည္း ျပထားၿပီး ဘယ္ေရာက္ေနသည္၊ ေနာက္ဘူတာကို ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မည္၊ ထို႔အျပင္ ဆိုက္ေရာက္မည့္ အခ်ိန္မ်ားစသည္တို႔ကို LED Signal ျဖင့္ ျပသထားသည္ကို ေတြ႕ရခဲ့ပါတယ္။ ဘူတာမဆိုက္ေရာက္ခင္မွာလည္း ဆိုက္ေရာက္မည့္ဘူတာကို အခ်က္ေပးေျပာျပေပးသည့္ စနစ္လည္းေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ အကယ္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ထက္ပိုမိုၾကန္႔ၾကာခဲ့ပါက ၎ၾကန္႔ၾကာရသည့္အေၾကာင္းအရင္းအား ရထားစီးသည့္ ခရီးသည္မ်ားအား အသိေပးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ထိုသို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးဟာ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျပင္ ရထားဘူးတာဆိုက္ေရာက္လို႔ တံခါးပြင့္ေတာ့မည္ဆိုရင္လည္း ခရီးသည္မ်ား မထိခိုက္မိေအာင္ သတိထားေပးဖို႔ကိုလည္း အခ်က္ေပးသည့္ စနစ္လည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရိွေအာင္ အသံုးခ်ျခင္း
ဂ်ပန္တြင္ ရထားေစာင့္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေစ၊ ရထားစီးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေစ၊ မွတ္တိုင္တြင္ ေစာင့္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဖုန္းကို အၿမဲစစ္ေဆးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႕သည္ Social Media က Post ေတြကို ဖတ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ အီးေမးလ္မ်ားကို စစ္ေနျခင္း၊ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာမ်ား၊ ဗဟုသုတရႏိုင္မည့္ စာမ်ားအား ဖတ္ေနသည္ကို သတိထားေတြ႕မိပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကၽြန္ေတ္ာတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ Messenger မွ စာပို႔ျခင္း မဟုတ္ဘဲ E-Mail ကို အသံုးျပဳ၍ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ E-mail အား အၿမဲတေစ စစ္ရပါသည္။

လမ္းသြားစႀကၤန္တြင္ ေလွ်ာက္ရသည္မွာစိတ္ခ်မ္းသာျခင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာရသည္မွာ အေတာ္ကေလး စိတ္ခ်မ္းသာရပါသည္။ အလ်င္လိုသူမ်ားဟာ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ၾကေသာ္လညး္ သူတစ္ပါးအား မထိခိုက္မိေစရန္ ကိုယ့္လမ္းအတိုင္းသာေလွ်ာက္ျခင္း၊ လူသြား လမ္းေပၚတြင္ စက္ဘီးစီးခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း သူတစ္ပါးအား မထိခိုက္မိေစရန္ ပံုမွန္ သြားႏႈန္းျဖင့္သာ စီးျခင္းကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အထူး ေလးစားမိသည့္အခ်က္ကေတာ့ ကားသမားမ်ားဟာ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားအား ဦးစားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မီးပြိဳင့္မ်ား၊ လူကူးမ်ဥ္းၾကားမ်ားဟာ တကယ္ အသက္ဝင္လွပါသည္။ လမ္းကူးသူမ်ားဟာလည္း မီးပိြဳင့္ အေရာင္မ်ား၊ Signal မ်ားအတိုင္း သြားလာရသလို ကားသမားမ်ားဟာလည္း လမ္းကူးသူမ်ားကို ဦးစားေပးသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါေသးသည္။ အမွတ္တရျဖစ္ခဲ့ရတာေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လမ္းကူးခ်ိန္တြင္ မီးပြိဳင္႔မရွိေသာ္လည္း လမ္းကူးမည့္ကၽြန္ေတာ့္အား ဦးစားေပး၍ ေစာင့္ေပးျခင္း၊ မီးပိြဳင့္အေရာင္ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း လမ္းကူးေနသူရိွေနပါက ေစာင့္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရခဲ့သည္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လမ္းကူးရသည္မွာ အေတာ္ပင္ Safe ျဖစ္သည္ကို ေတြးမိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၎ကဲသို႔ လမ္းကူးၾကမည္။ ထို႔အတူ ကားသမားမ်ားကလည္း လမ္းကူးသူမ်ားကို အႏၱရယ္မျဖစ္ေအာင္ ဦးစားေပးၾကမည္ဆိုရင္ မလိုလားအပ္ေသာ အသက္ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ား နည္းပါးသြားမည္ဟု ေတြးမိပါသည္။

Auto စနစ္မ်ား အသံုးျပဳတြင္က်ယ္ျခင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္အေလ်ာက္ အသံုးျပဳသည့္ စနစ္မ်ားသည္ အလ်ိအေလ်ာက္ စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကၿပီး Safety အတြက္လည္း အထူးစဥ္းစားေပးထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ရထားစီးရာတြင္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎ကတ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း ေငြထည့္ျခင္းမ်ားသည္လည္း Computer စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ တစ္ခါသံုးကတ္မ်ားကိုလည္း ဘူတာဂိတ္တြင္ ဝယ္ၿပီးစီးမယ္ဆိုရင္လည္း အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ထားသည္ကိုေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

အစားအေသာက္မ်ား
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အစားအေသာက္မ်ားကို အထူး သန္႔ရွင္းသလို ႏူးညံ့၍ အရသာရိွေအာင္ ဖန္တီးထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အျပင္္အဆင္မ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္ လုပ္ထားေသးပါေသးတယ္။ ထို႔အတူ Menu မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္မည့္ Kilo Calorie ကိုလည္း ျပထားၿပီး ေစ်းႏႈန္း ပံုစံေတြကိုလည္း ျပထားၿပီး စာအုပ္လို ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြဲ၍ ျပထားပါသည္။ အသံုးျပဳသည့္ ပန္းကန္၊ ေသာက္မည့္ ေရခြက္၊ သုတ္မည့္ အဝတ္၊ အခင္းအက်င္းမ်ားဟာ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေနသည့္အတြက္ လာေရာက္စားသံုးသူမ်ားဟာ သန္႔ရွင္းလက္ဆက္၍ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အျပည့္ျဖင့္ စားသံုးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာလည္း စားသံုးသူမ်ားကို ၾကည္လင္ေသာ အၿပံဳးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရ၍အလြန္စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ရရိွခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အား လိုေလေသးမရိွ အဆင္ေျပစြာျဖင့္ လိုက္ပို႔ေပးၾကေသာ Spiceworks Myanmar ၏ သူေဌး Seiji Sekine さん ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေသာ ကိုျမတ္မင္းေဆြတို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္။ ယခု မွ်ေဝခဲ့တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္၏ ဂ်ပန္သို႔ ႏွစ္ပတ္ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သမွ်ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လာေရာက္ ဖတ္ရႈသူမ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။

Spiceworks Myanmar နဲ႔အတူ မိမိရဲ႕အနာဂတ္ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔ စိတ္ပါဝင္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ေအာက္က Link ကေနတဆင့္ Spiceworks Myanmar ၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

https://www.spiceworksmyanmar.com/jobpost

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *