Others

Key Performance Indicator (KPI) of Human Resources

အားလုံးပဲ မဂၤလာပါရွင့္။

ကြၽန္မကေတာ့ Spiceworks Myanmar ကုမၸဏီတြင္ Administration Assistant အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လဲ့ရည္ၿဖိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု မွ်ေဝေပးမည့္ Blog အေၾကာင္း‌ေလး မေရးသားခင္ ကြၽန္မတို႔ Company အေၾကာင္းအနည္းငယ္ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ရွင့္။ ကြၽန္မတို႔ Spiceworks Myanmar ကုမၸဏီသည္ Web Design & Development Production Company တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Japan & Myanmar Company တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။ ထို႔ျပင္ ကြၽန္မတို႔ Spiceworks Myanmar ကုမၸဏီမွာ Design Group, System Group မ်ားအျပင္ Internal Group အျဖစ္ HR Group, Maintenance Group, Education Group ႏွင့္ Marketing Group မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိမွာေတာ့ ကြၽန္မက HR Group ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ကြၽန္မတို႔ Spiceworks Myanmar ကုမၸဏီမွ အပတ္စဥ္ ‌ေသာၾကာေန႔တိုင္း နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ Blog မ်ားအျပင္ ဗဟုသုတရဖြယ္ အေၾကာင္းအရာ Blog မ်ားကို ဖန္တီးေရးသား၍ မွ်ေဝေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကြၽန္မ၏ ယခင္ Blog တြင္ မွ်ေဝေပးခဲ့ေသာ HR ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္တဲ့ Key Performance Indicator (KPI) of Human Resources ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယခု Blog မွာ HR ၏ KPI အေၾကာင္း အနည္းငယ္ကို ေလ့လာမိရသေလာက္ ျပန္လည္မွ်‌ေဝ‌ေပးခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ Key Performance Indicator (KPI) ၏ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းျပေပးပါမယ္ရွင့္။ Key Performance Indicator (KPI) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုရင္ ကြၽန္မ နားလည္ထားတာကေတာ့ ဥပမာ ကုမၸဏီတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီရဲ႕ project တို႔၊ program တို႔၊ လုပ္ငန္းရဲ႕ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ Target မ်ား၊ Profit မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈကိုၾကည့္ၿပီး တြက္ခ်က္ေလ့ရွိၾကကာ ကြၽန္မတို႔ရည္႐ြယ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြဆီ ဘယ္ေလာက္ထိအေရာက္သြားႏိုင္လဲ၊ ကြၽန္မတို႔လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ျမင္ေနလဲ၊ ကြၽန္မတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသတ္မွတ္ထားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ၊ Target ေတြဆီ ေရာက္ရဲ႕လား ဆိုတာ KPI ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ အသုံးျပဳၿပီး ဆန္းစစ္တိုင္းတာၾကည့္ႏိုင္တဲ့တန္ဖိုးတစ္ခုလို႔ နားလည္ထားပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ဘယ္အေျခအေနကေန ဘယ္အေျခအေနအထိ ေ႐ြ႕လ်ားေနသလဲ ၾကည့္ၿပီး စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ဒီ KPI ေတြဟာ ကြၽန္မတို႔ လုပ္ငန္း‌ေတြရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ပန္းတိုင္ေတြအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီလဲ ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ကို ဦးတည္ေနၿပီလဲ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ အေပၚမွာ သြားေနၿပီလား၊ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလား ဘယ္အေျခအေနကို ေ႐ြ႕လ်ားေနၿပီလဲ စသျဖင့္ ၾကည့္ၿပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ရႈပ္ေထြးလွတဲ့၊ နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့လုပ္ငန္းရဲ႕ေအာင္ျမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြကိုပိုမိုနားလည္ဖို႔ လြယ္ကူတဲ့ Indicators ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူေစသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္တာမို႔ KPIs ေတြကိုၾကည့္ၿပီး ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကြၽန္မတို႔ အကဲျဖတ္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ KPIs  သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး အေျဖေပးႏိုင္ဖို႔ ရႈပ္ေထြးၿပီး လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပဖို႔ ခက္တဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာင္ KPI ေတြသုံးၿပီး တိုင္းတာလို႔ ရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ KPI ကို နည္းလမ္းမ်ားစြာနဲ႔လည္း ေဖာ္ျပလို႔ရပါတယ္။ KPI ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လုပ္ငန္းတိုင္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ metrics set တစ္မ်ိဳးထဲဆိုတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ ဌာန တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တူညီတာမဟုတ္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုရဲ႕ KPI တိုင္းတာမႈမ်ာလည္း တူညီႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ထို႔ေၾကာင့္ ညီမတို႔မွာ internet ေပၚမွာေတြ႕ရတဲ့ ရွည္လ်ားတဲ့ KPI ေတြကို အကုန္လိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ့္အစား မိမိတို႔လုပ္ငန္းနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ မွန္ကန္တိက်တဲ့ KPI ကိုပဲ ေသခ်ာသတ္မွတ္အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။

KPIs ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဥပမာ financial ဌာန (ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ)မွာဆိုရင္လည္း အသုံးစရိတ္၊ ကုန္က်ေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ အျမတ္ေငြေတြ၊ အလုပ္သမားငွားရမ္းတာ စသျဖင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ (ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ) KPI, Marketing ပိုင္းမွာဆိုရင္လဲ Marketing ႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ေၾကာ္ျငာမႈအပိုင္း၊ Promotion အပိုင္း၊ အေရာင္းဌာနအပိုင္း၊ Customer feedbacks, Service ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္း‌ေတြ စသျဖင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ KPI ဆိုၿပီး အေျခခံအေသးစိတ္ကစလို႔ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အထိ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး မတူကြဲျပားတဲ့ KPIs ေတြကို ေသခ်ာသတ္မွတ္ အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းရဲ႕အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။ ဆက္လက္၍ KPI ၏ Level အေၾကာင္းကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ KPI မွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ KPI Level (၂) ဆင့္ ရွိပါတယ္။
(၁) High-Level KPI နဲ႔
(၂) Low-Level KPI ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။

(၁) High-Level KPI
High-Level KPI ေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကို ၿခဳံၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ အဓိကပစ္မွတ္ထားတိုင္းတာေလ့ရွိတဲ့ High level KPI ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) Low-Level KPI
Low-level KPI ကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္တဲ့ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၊ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကိုအဓိကပစ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဥပမာ- အေရာင္းဌာနရဲ႕ KPI ကေတာ့ ဘယ္လို၊ Marketing ဌာနရဲ႕ KPI ကေတာ့ ဘယ္လို၊ HR ဌာနရဲ႕ KPI ကေတာ့ ဘယ္လို ဆိုၿပီး အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ဆန္းစစ္တိုင္းတာ အကဲျဖတ္တဲ့ Low Level KPI ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္၍ KPI Categories အေၾကာင္းကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ KPI မွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ KPI Categories (၂) ခု ရွိပါတယ္။
(၁) Quantitative KPI
(၂) Qualitative KPI ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။

(၁) Quantitative KPI
Quantitative KPI ကေတာ့ ဥပမာ အေရာင္းဌာနတစ္ခု ဆိုၾကပါစို႔။ အေရာင္းဌာနတစ္ခုမွာဆိုရင္ မိမိတို႔ထုတ္ကုန္တစ္ခု ေရာင္းခ်လိုက္တယ္ဆိုရင္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုရဲ႕ ဒီတစ္ႏွစ္ေရာင္းအားပမာဏဟာ ဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာကိုပဲ ၾကည့္မယ္၊ ဒီပစၥည္းအေပၚ Customer ေတြရဲ႕ Feedback ေတြကို မၾကည့္ဘဲ တြက္ခ်က္တာမ်ိဳးပါ။ ထိုထုတ္ကုန္တစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ႀကိဳက္တယ္၊ မႀကိဳက္ဘူးဆိုတာေတြ၊ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ သေဘာထားအျမင္မွတ္ခ်က္ခ်မႈေတြ မပါဘဲ ေရာင္းအားပမာဏ၊ အေရအတြက္ပမာဏ၊ အျမတ္ပမာဏကိုပဲ ၾကည့္ၿပီး တိုင္းတာတဲ့ Quantitative KPI ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) Qualitative KPI
Qualitative KPI ကေတာ့ Customer‌ ‌ေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ပစၥည္းအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ သုံးသပ္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္ရႈဆန္းစစ္တာမ်ိဳးပါ။ မိမိတို႔ထုတ္လိုက္တဲ့ ပစၥည္းကို လူေတြႀကိဳက္ရဲ႕လား၊ ဘယ္ေနရာေတြမွာမ်ား လိုအပ္ခ်က္ရွိေနလဲ ဆိုတဲ့ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြကို အၿမဲနားစြင့္ေနၿပီး အေရအတြက္ထက္၊ အျမတ္ထက္ အရည္အေသြးပိုင္းကို ဦးစားေပးၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းအေပၚ ျပန္လည္ သုံးသပ္ဆန္းစစ္တဲ့ Qualitative KPI ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္၍ KPI ေတြ မ်ားစြာ ရွိတဲ့အထဲမွ ကြၽန္မက HR KPI အေၾကာင္းကိုလဲ အနည္းငယ္ မွ်ေဝသြားပါမယ္။
What are Human Resources KPI?
HR strategy က ကုမၸဏီရဲ႕ goal ကို ရရွိဖို႔အတြက္ ဝန္ထမ္းေတြ လိုအပ္တဲ့ ကိရိယာေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံေတြနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြကို ျဖန႔္ေဝေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ကြၽန္မတို႔ HR မွာလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ business outcomes ေတြကို တြက္ခ်က္တိုင္းတာျခင္း၊ ေျခရာခံျခင္း စတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ညီမတို႔ HR ကလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ strategy ဟာ ညီမတို႔ business ကို အေထာက္ပံ့ေပးေနဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ company သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းရဲ႕ culture ကို တည္ေဆာက္ထားၾကရပါတယ္။ ဒါ‌ေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ strategy ေတြ မွန္ကန္ရဲ႕လားဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။ ကြၽန္မတို႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အရာေတြက company ရဲ႕ objectives အေပၚ တစ္ခုခု သက္ေရာက္လာတဲ့အခါ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။ ဒါေတြကို သိဖို႔ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ business ရဲ႕ HR key performance indicators (KPI) ကို သတ္မွတ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီ HR KPIs ဟာလုပ္ငန္းရဲ႕ specific area ေတြကို တိက်တဲ့ metrics မ်ား နဲ႔တိုင္းတာျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ HR KPI က လုပ္ငန္း၏ short term သာမက long term goals ေတြကိုပါ ဘယ္လို သြားေနတယ္ဆိုတာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ဖို႔ တိုင္းတာတဲ့ HR KPI တန္ဖိုးတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ညီမကေတာ့ နားလည္ထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဆက္ၿပီး ကြၽန္မတို႔ KPI တစ္ခု ဘယ္လို ဖန္တီး အသုံးခ်ၾကမလဲဆိုရင္
(၁) လမ္းၫႊန္ျပကိရိယာ (Navigational tool) 
(၂) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာမွာ (Decision-making tool) အျဖစ္အသုံးခ်ၾကမယ္။

(၁) လမ္းၫႊန္ျပကိရိယာ (Navigational tool)
လုပ္ငန္းေတြအတြက္ KPI ဆိုတာ မိမိတို႔လုပ္ငန္းရဲ႕ project လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေနရဲ႕လား (သို႔မဟုတ္) နစ္နာဆုံးရႈံးမႈေတြကို ဦးတည္ေနၿပီလားဆိုတာ သိရွိနားလည္ဖို႔အတြက္ လမ္းၫႊန္ျပကိရိယာ (Navigation tools) အျဖစ္ သုံးၾကပါတယ္။ အေရာင္းဌာနမွာဆိုရင္လဲ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ေရာင္းအားတက္ေနလား၊ က်ေနလား၊ တုံ႔ျပန္မႈေတြ ေကာင္းမေကာင္း သုံးသပ္တိုင္းတာတဲ့ Navigation tool တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာမွာ ( Decision-making tool)
လုပ္ငန္းအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာမွာလည္း KPI လိုအခ်က္အလက္မ်ိဳးရဖို႔က အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အခ်က္အလက္ေတြရွိမွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကို ရႈ႕ေထာင့္မ်ိဳးစုံကေန ေဝဖန္ေထာက္ရႈၿပီး မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ KPI ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ လုပ္ငန္း (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဘာကအေရးႀကီးလဲဆိုတာ နားလည္မႈအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္တာေၾကာင့္ မိမိတို႔‌ ‌ေကာက္ယူထားတဲ့ KPI အခ်က္အလက္ေတြကိုၾကည့္ရႈၿပီး project တစ္ခု စသင့္မစသင့္၊ ဆက္လုပ္သင့္မလုပ္သင့္၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု စသင့္မစသင့္ စသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ထို႔ျပင္ KPI ကို ေအာက္ပါ နည္းလမ္းေတြအျဖစ္လည္ အသုံးခ်လို႔ရပါတယ္။
( 1 ) Identify everything that is easy to measure and count. ဘယ္အရာေတြက တိုင္းတာလို႔ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေသခ်ာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မယ္။

( 2 ) Collect and report the data on everything that is easy to measure and count. အဲဒီအရာေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းၿပီး အစီရင္ခံစာ ျပဳစုမယ္။

( 3 ) End up scratching your head thinking. What on earth does this all mean and what are we going to do with all this performance data? ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ေတြက ဘာကိုေျပာျပေနတာလဲဆိုတာ၊ ထိုအခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ ဆိုတာကို ဆက္လက္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ကေတာ့ HR KPI ကို ဥပမာအေနနဲ႔ အခ်က္ (၈) ခ်က္ နဲ႔ မွ်‌ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

8 examples of HR KPI
(၁) ပ်က္ကြက္မႈႏႈန္း (Absence rate)
လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ပ်က္ကြက္မႈႏႈန္းဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းကို  အလုပ္ခ်ိန္ရက္ေပါင္း စုစုေပါင္းအားျဖင့္ ပ်က္ကြက္တဲ့အလုပ္ခ်ိန္ အေရအတြက္ကို ခြဲျခားၿပီး တြက္ခ်က္ၾကပါတယ္။

(၂) ပ်က္ကြက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ (Absence cost)
လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ စုစုေပါင္းပ်က္ကြက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ဝန္ထမ္းလစာ၊ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ အစားထိုးကုန္က်စရိတ္စတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါတယ္။ ဒီ KPI ကေတာ့  အလုပ္သမားကာကြယ္မႈျမင့္မားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ပိုၿပီးသင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။

(၃) အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေပၚ ‌ေက်နပ္မႈ (Employee productivity rate)
Human capital ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ တိုးတက္မႈစြမ္းရည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္ပါတယ္။

(၄) ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈ (Employee satisfaction index)
ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈကိုလည္း ဝန္ထမ္းေတြကို ‌ေတြ႕ဆုံၿပီး attitude surveys ေတြလုပ္ၿပီး စစ္ေဆးၾကပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြစိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္မႈ မရွိျခင္းဟာ turnover ျဖစ္ေစတဲ့ အဓိကအခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ (Employee engagement)
ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြကိုလည္း attitude surveys ေတြကပဲ တစ္ဆင့္ တိုင္းတာၾကပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ ပိုမ်ားေလေလ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားပိုမ်ားလာျခင္း၊ customer service ပိုေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ turnover rate နည္းသြားျခင္း အစရွိတဲ့ ‌ေကာင္းက်ိဳးေတြ ရႏိုင္ပါတယ္။

(၆) ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ တီထြင္ ဆန္းသစ္ႏိုင္မႈ (Employee innovation index)
ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္ႏိုင္မႈေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) အတြင္းပိုင္း ျမႇင့္တင္ေရး  (Internal promotion rate)
ဒီ KPI မွာေတာ့ ရာထူးတစ္ခုခုရွိသူေတြကို အတြင္းပိုင္း ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းကို တိုင္းတာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းက လုပ္ငန္းကို အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ား ရႏိုင္ၿပီး အလုပ္ခြင္မွာ ဝန္ထမ္း ပိုမိုၿမဲေစပါတယ္။

(၈) ဝန္ထမ္း မၿမဲမႈ (Turnover rate)
Turnover ျဖစ္ျခင္းကို တိုင္းတာတာကလည္ အေရးႀကီးတဲ့ KPI တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ Turnover rate မ်ားလာေလ လုပ္ငန္းဟာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလာေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ KPI ကလဲ တိုင္းတာသင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္ရွင့္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီ metrics ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုင္းတာမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းရဲ႕ profit အေပၚ ‌ေကာင္းမြန္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ရႏိုင္မွာပဲ  ျဖစ္ၿပီး မိမိလုပ္ငန္းနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ မွန္ကန္တိက်တဲ့ HR KPIs ကို ေသခ်ာ သတ္မွတ္အသုံးျပဳၾကၿပီး လုပ္ငန္းရဲ႕  အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္ကာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္မွာ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္မွာ အေသခ်ာပဲျဖစ္ေၾကာင္း မိမိ‌ ‌ေလ့လာထားရသေလာက္ကို ‌ေရးသားမွ်ေဝ ‌ေပးလိုက္ရပါတယ္ရွင့္။

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *