ေကာင္းမြန္ေသာ Presentation ျဖစ္ရန္အတြက္ဘယ္လို ျပင္ဆင္ၾကမလဲ ?

ကၽြန္မကေတာ့ Spiceworks Myanmar Company တြင္ Administration Assistant အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ မအိၿဖိဳးမြန္ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ Presentation ျဖစ္ရန္အတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ၾကမလဲ ? ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကြ်န္မ

Read More >>

How to install NPM ( Node.js Package Manager )

ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ကိုေဌးမင္းေခါင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု Spiceworks Myanmar ကုမၸဏီတြင္ Web Developer အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ NPM (Node.js Package Manager) အေၾကာင္းေလးပါ။

Read More >>

PAGESPEED TOOLS

မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ ေမာင္ရဲထက္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Spiceworks Myanmar company မွာ web developer အျဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ ဒီတစ္ပတ္မွာ PAGE SPEED TOOLS အေၾကာင္းရွင္းျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ (1)

Read More >>

WordPress Theme Customize

  What is a Theme? WordPress theme ဆုိသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာ website အတြင္း layout မ်ားရဲ႕ Design မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ front-end ပုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာ website

Read More >>

Spiceworks Myanmar မွ Web Designer တစ္ဦး၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

မဂၤလာပါရွင့္။😊 ညီမကေတာ့ Spiceworks Myanmar တြင္ Web Designer အျဖစ္ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သူဇာစန္း ၿဖစ္ပါတယ္ရွင့္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့Business trip အေနနဲ႔ Japan ကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္သြားေရာက္ခဲ႔တဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။💃👩💃 Day 1

Read More >>

Introduction of React Native

မဂၤလာပါရွင္႔။ ကၽြန္မကေတာ႔ Spiceworks Myanmar ကုမၸဏီတြင္ Web Developer တစ္ေယာက္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ မခင္ပြင္႔ျဖဴခိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္မျပန္လည္မွ်ေဝေပးခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာေလးကေတာ႔ React Native JavaScript Framework ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ကို

Read More >>

Six Months Work Experiences

အားလုံးပဲ မဂၤလာပါခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စုိင္းေအာင္နုိင္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ Spiceworks Myanmar Co.,Ltd တြင္ Web Designer အျဖစ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီေန႕အတြက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ six months working experiences ကုိ

Read More >>

ဂ်ပန္သို႔ ႏွစ္ပတ္ခရီးစဥ္အေတြ႕အႀကံဳ

မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ေဌးမင္းေခါင္ ျဖစ္ပါတယ္။ SpiceworksMyanmar Co.,Ltd တြင္ Web Developer ျဖင့္ System ပိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္၏ Japan ခရီးစဥ္ေလးရဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေလးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Read More >>

မိမိအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ရရွိေအာင္ ဘယ္လို က်င့္ႀကံ ေနထိုင္မလဲ

ကၽြန္မကေတာ့ Spiceworks Myanmar Company   တြင္  Administration Assistant   အျဖစ္  လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ မအိၿဖိဳးမြန္ ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။  ခရီးသြားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား မိမိ သိရွိနားလည္ထားသမွ် ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတစ္ပတ္ မွာေတာ့ မိမိအတြက္

Read More >>