Life Style Others Work Style

SWOT Analysis

အားလုံး မဂၤလာပါရွင့္။

ညီမကေတာ့ Spiceworks Myanmar မွာ Web Developer position နဲ႔ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမတ္ႏိုး ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။ ညီမ ယခုတပတ္မွာေတာ့ Strategic Planning တစ္ခုျဖစ္တဲ့ SWOT Analysis အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ရွင္းျပေပးသြားမွာပါရွင့္။

SWOT ဆိုတာဘာလဲ?
SWOT ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ္ခုခ်င္းစီမွာ အဓိပၸါယ္ေလးေတြ ရွိေနပါတယ္ရွင့္။ ဒါေတြကေတာ့ S ဆိုတဲ့စကားလုံးက Strength , W ဆိုတာက Weaknesses , O အတြက္ကေတာ့ Opportunities နဲ႔ T ဆိုတဲ့စကားလုံးအတြက္ေတာ့ Threats ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုေျပာျပေနတဲ့ SWOT analysis ကေတာ့ အေပၚကေျပာျပသြားတဲ့ ၄ ခုလုံးကို ကိုယ့္ Business မွာဘယ္လိုအသုံးခ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည္းစနစ္(technique) တစ္ခုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ technique ေလးကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိ အသုံးဝင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကိုပါ SWOT analysis ကေနတဆင့္ သိရွိနိုင္ပါတယ္ရွင္။
ထို ၄ ခုအနက္မွ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္၏ အတြင္းစိတ္မွျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ internal factors ဟုေခၚဆိုၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ အျပင္ဘက္ေလာကမွလာေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ external factors ဟုေခၚသည္။

Swot-analysis
Swot-analysis

ဘယ္လိုအေျခအေနေတြမွာ SWOT ကို အသုံးျပဳၾကပါသလဲ?
ျပသနာတစ္ခုရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့အေျဖမ်ားကို ရွာေဖြတဲ့အခါမွာ အသုံးျပဳၾကၿပီး အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခုရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ/မရွိကို ဆုံးျဖတ္တဲ့အခါမ်ားမွာလည္း အသုံးျပဳႏိုင္သလို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည့္အခါမ်ားတြင္လည္း SWOT analysis က အသုံးဝင္ပါတယ္ရွင္။

အားသာခ်က္ (Strength) ဆိုတာဘာလဲ?
အားသာခ်က္ဆိုတာ သူမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားေနတဲ့ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ့္အားသာခ်က္က ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္တာလား? နည္းပညာအရမ္းေတာ္ေနတာလား? ႐ိုး႐ိုးသားသားေနတတ္တာလား? အစရွိသည္ျဖင့္ လူတစ္ေယာက္စီတိုင္းမွာ အားသာခ်က္တစ္ခုစီရွိၾကပါတယ္။မိမိ၏ အဖြဲ႕အစည္းး (သို႔မဟုတ္) မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ႕အားသာခ်က္က ဘာလဲဆိုတာ သိရွိဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္ရွင့္။ မိမိ၏ အားသာခ်က္ကို သိရွိေသာသူက ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ မိမိ၏ အားသာခ်က္ကို မသိရွိေသးေသာသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကို အျမဲတမ္း ေမးခြန္းထုတ္ေနသင့္ပါတယ္ရွင့္။

အားနည္းခ်က္ (Weakness) ဆိုတာဘာလဲ?
အားနည္းခ်က္ ဆိုတာ မိမိကိုယ္တိုင္သတိထားမိသည္ျဖစ္ေစ သတိမထားမိသည္ျဖစ္ေစ အားသန္မႈမရွိေသာ မလုပ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) မိမိကိုယ္တိုင္၏ အားနည္းခ်က္ကို ရွာေဖြသင့္သည္။ ထိုမွသာ မိမိအားနည္းခ်က္ကို အခ်ိန္ေပးဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲ အားနည္းခ်က္ကိုလုံး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အနည္းဆုံးအေျခအေနထိေလ်ာ့နည္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ စဥ္းစားၿပီးလက္ေတြ႕က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါတယ္ရွင့္။

swot-analysis
swot-analysis

အခြင့္အေရး (Opportunity) ဆိုတာဘာလဲ?
တစ္ခုခုကိုျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္နိုင္ေစမည့္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါေတြကို Opportunity လို႔ေခၚပါတယ္ရွင္။ အခြင့္အေရးဆိုတာ မိမိဆီသို႔ေရာက္လာတတ္ပါတယ္ ေရာက္လည္းေရာက္လာဖူးမွာပါ။ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ရပ္မိမိထံေရာက္ရွိလာမည့္ အခ်ိန္ေရာက္လၽွင္ ကိုယ့္ဆီမွာရွိေနတဲ့ Stength (စြမ္းအား) ႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ထိုအခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္နိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေနျပန္ပါတယ္ရွင္။ ဒါမွသာ လက္ရွိအေျခအေနတစ္ခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုကို ရရွိပိုင္ဆိုင္နိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (Threat) ဆိုတာဘာလဲ?
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) လူတစ္ေယာက္ကို မေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ေသာ ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္အရာကိုမဆို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဟုေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ‌Threat ဆိုသည္မွာ external factor ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ အက်ိဳးမျပဳႏိုင္ေသာ အေနအထားမ်ားလည္း ရွိေနတတ္ပါသည္။
သို႔ေပမဲ့လည္း ဘဝထဲက အၿပီးအပိုင္ထြက္သြားေအာင္ လုပ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ထိုၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမလဲ၊ ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲ စသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။

key-points
key-points

SWOT analysis ၏ အဓိကအခ်က္မ်ား (Key Points)
SWOT Analysis ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ႐ိုးရွင္းၿပီးေတာ့ အသုံးျပဳရလြယ္ကူတယ္။ မိမိတို႔ လိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ အႏၲရာယ္မ်ားကို အနည္းဆုံးျဖစ္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းအမ်ားဆုံးရရွိနိုင္ရန္ ကူညီေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳး ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမဆို အသုံးျပဳႏိုင္တယ္။ နားလည္ရလြယ္ကူတယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးဝင္ႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

SWOT analysis အသုံးျပဳျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
SWOT Analysis ၏အဓိကအားသာခ်က္မွာ ကုန္က်စရိတ္အနည္းငယ္သာရွိျခင္း
သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္လုံးဝမရွိသေလာက္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအေၾကာင္းကို နားလည္သူတိုင္း လက္ေတြ႕က်က်အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ analysis တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ရွင္။
ရႈပ္ေထြးေသာအေျခအေနကိုေျဖရွင္းရန္အခ်ိန္သိပ္မရွိသည့္အခါ SWOT Analysis ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
SWOT analysis ကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္း/ကုမၸဏီ တစ္ခုမွာ မည့္သည့္အရာေတြက ပိုအားသာေနသလဲ ဘယ္လိုေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ထားနိုင္သလဲ ေကာင္းေကာင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ထားလဲ၊ ဘယ္အရာေတြ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနလဲ လိုအပ္ေနလဲ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ အႏၲရာယ္ေတြကို ဘယ္လိုအေကာင္းဆုံးရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္အခြင့္အလမ္း အမ်ားဆုံးရရွိနိုင္ရန္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါတယ္ရွင့္။

အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီး အဆုံးထိဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။ ‌ေနာက္လည္းယခုထက္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္မွ်‌ေဝသြားဦးမွာ ျဖစ္လို့ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးပါဦးေနာ္။

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *