Others

Types of Leave, Entitlements and Holidays

မဂၤလာပါရွင့္။

ကြၽန္မနာမည္ကေတာ့ လဲ့ရည္ၿဖိဳးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ Spiceworks Myanmar Company တြင္ Administration Assistant အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ Spiceworks Myanmar ကုမၸဏီမွာဆိုရင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ေရးသားထားေသာ Blog မ်ားကိုအပတ္စဥ္တိုင္း မွ်ေဝေပးေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ Spiceworks Myanmar Website သို႔မဟုတ္ Spiceworks Myanmar Facebook Page တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ Blog မွာ ကြၽန္မက HR တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား မသိမျဖစ္သိထားသင့္တဲ့ ခြင့္ရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ခြင့္ရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ခြင့္ရက္ ခံစားခြင့္မ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ပုံ‌‌‌‌‌မ်ားကို မွ်ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမဆုံးအေနျဖင့္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္ပိတ္ရက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခံစားခြင့္မ်ား အေၾကာင္းကို မွ်ေဝပါမယ္။ အလုပ္ပိတ္ရက္လို႔ဆိုလွ်င္ ကြၽန္မက အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ိဳးအစား (၂) ခု ခြဲျခားၿပီး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
(၁) ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ ႏွင့္
(၂) အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။
(၁) ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္
ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မွာဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ခ်ိန္ျပည့္မွီေအာင္ လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္လွ်င္ ရက္သတၱပတ္လွ်င္ ပုံမွန္အားျဖင့္ စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ကို အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တနဂၤေႏြေန႔ကို အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အကယ္၍ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရ၊ အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား သေဘာတူညီခ်က္အရ သတ္မွတ္ေပးထားေသာရက္ တစ္ရက္ရက္ကို အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရပါက တည္ဆဲ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ခ (သို႔) အစားထိုး ခြင့္ရက္အျဖစ္ ခံစားခြင့္မ်ားရွိသည္။
(၂) အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား
အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မွာဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ႏွစ္စဥ္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည့္ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ေခၚပါသည္။ အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားသည္ တိုက္ဆိုင္ေနပါက ထိုရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ပါက ထိုေန႔ကို ေပးၿမဲႏႈန္းအတိုင္း (သို႔) ေပးၿမဲႏႈန္းထား၏ ႏွစ္ဆအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြေတာ့ မတူညီႏိုင္ပါ။ ဆက္လက္၍ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားၾကား ႐ုံးတက္ရက္ေတြရွိတဲ့အခါ ဝန္ထမ္းေတြ ခြင့္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ခြင့္ရက္ဥပေဒအရ ခြင့္ရက္အျဖစ္ ဘယ္လို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားလဲဆိုတာကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

(၁) အပတ္စဥ္အလုပ္ပိတ္ရက္ကို ထိပ္ပိတ္၊ ေနာက္ပိတ္ျဖင့္ ခြင့္ယူျခင္း
ဝန္ထမ္းမ်ား အပတ္စဥ္အလုပ္ပိတ္ရက္မတိုင္ခင္ကစတင္၍ အလုပ္ပိတ္ရက္ၿပီး ‌ေနာက္တစ္ရက္အထိ ခြင့္ယူမည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင့္ခြင့္ရက္ ဥပေဒအရ ၾကားထဲမွာ ရွိေနတဲ့အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကိုပါ ခြင့္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ – အပတ္စဥ္အလုပ္ပိတ္ရက္က စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ဆိုပါက စေနေန႔မေရာက္ခင္ ေသာၾကာေန႔ ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ၿပီးေနာက္ရက္ တနလၤာေန႔ကို ခြင့္ယူပါက ‌ထို (၄) ရက္သည္ ခြင့္ရက္ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) အပတ္စဥ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ၾကားထဲတြင္ ခြင့္ယူျခင္း
အပတ္စဥ္႐ုံးပိတ္ရက္စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ ၿပီး ေနာက္တနလၤာေန႔ကစ၍ ေနာက္အပတ္႐ုံးပိတ္ရက္ စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ အထိ ခြင့္ယူမယ္ဆိုပါက ေနာက္အပတ္႐ုံးပိတ္ရက္ကို ဥပေဒအရ ခြင့္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ကို ေရွ႕ေနာက္ပိတ္၍ ခြင့္ယူျခင္း
အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မတိုင္ခင္ကစၿပီး အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္အထိ ေရွ႕ေနာက္ပိတ္ခြင့္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ၾကားထဲက အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ကို ဥပေဒအရ ခြင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ (၃)မ်ိဳးသည္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားၾကား ႐ုံးတက္ရက္ေတြရွိတဲ့အခါ ဝန္ထမ္းေတြ ခြင့္ယူမည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ ခြင့္ရက္ ဥပေဒအရ ခြင့္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားၾကား ႐ုံးတက္ရက္ေတြရွိတဲ့အခါ ဝန္ထမ္းေတြ ခြင့္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ဥပေဒအရ ခြင့္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရေသာရက္မ်ားကိုလည္း မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

(၁)အပတ္စဥ္အလုပ္ပိတ္ရက္၏ ေရွ႕တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္တြင္ျဖစ္ေစ ခြင့္ယူျခင္း
ရက္သတၱပတ္ရဲ႕ ပထမဆုံး႐ုံးဖြင့္ရက္ကို ခြင့္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ယူထားၿပီးေနာက္တစ္ရက္ကအလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ၾကားထဲက ႐ုံးပိတ္ရက္ေတြကို ဥပေဒအရ ခြင့္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရပါ။

(၂) အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္၏ ေရွ႕ရက္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ရက္တြင္ ခြင့္ယူျခင္း
အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ မတိုင္ခင္ရက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ခြင့္ယူမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ကို ဥပေဒအရ ခြင့္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရပါ။ ဆက္လက္၍ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒအရ ခြင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ခြင့္ ႏွင့္ ပက္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို မွ်ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒအရ ခြင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားဟုဆိုလိုက္လွ်င္
(၁) လုပ္သက္ခြင့္ (Earned Leave or Annual Leave)
(၂) ေရွာင္တခင္ခြင့္ (Casual Leave)
(၃) ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ (Medical Leave)
(၄) မီးဖြားခြင့္ (Maternity Leave) တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

(၁) လုပ္သက္ခြင့္ (Earned Leave or Annual Leave)
ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားသည္ အနည္းဆုံးလုပ္သက္ (၁) ႏွစ္ရွိလွ်င္ ဥပေဒအရ လုပ္သက္ခြင့္ (၃၀) ရက္ ခံစားခြင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ထို လုပ္သက္ခြင့္ကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း ခံစားခြင့္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းသည္  လုပ္သက္ (၁ႏွစ္) တြင္ လတိုင္း အနည္းဆုံး ရက္ (၂၀) ျပည့္ေအာင္ အလုပ္ဆင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ (၂၀) မျပည့္ေသာ လတိုင္းအတြက္ မိမိလုပ္သက္ခြင့္မွ တစ္ရက္က်စီအျဖတ္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္သက္ခြင့္ကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သေဘာတူလွ်င္ (၃) ႏွစ္အထိ စုထားလို႔ရပါတယ္။ အကယ္၍ လုပ္သက္ခြင့္ရရွိထားေသာ ဝန္ထမ္းသည္ ထိုခြင့္မရယူရေသးခင္ အလုပ္ထြက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသဆုံးပါက အလုပ္ရွင္မွ ေငြေၾကးအေနျဖင့္ ျပန္လည္၍ထုတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ေရွာင္တခင္ခြင့္ (Casual Leave)
ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္စဝင္တာနဲ႔ ဥပေဒအရ ေရွာင္တခင္ခြင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စုစုေပါင္း (၆) ရက္ ခံစားခြင့္ရရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းသည္ ခရီးေဝးသြားရန္အေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) မိမိကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာဓေလ့အစဥ္အလာရ အေၾကာင္းထူးမွတပါး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး (၃) ရက္ ထက္ပိုယူ၍ မရေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ ေရွာင္တခင္ခြင့္ကို အျခားမည္သည့္ခြင့္ရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္မွ ေပါင္းစပ္၍ ခြင့္ယူမရပါ။
ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းသည္ ေရွာင္တခင္ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာႏွစ္အတြင္းမယူလွ်င္ ထိုခြင့္ရက္မ်ားသည္ ေနာက္ႏွစ္သို႔ ထပ္ေပါင္းတိုး၍မရဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ (Medical Leave)
ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ကို ဝန္ထမ္းတိုင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္ေပါင္း (၃၀) ခံစားခြင့္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အကယ္၍ လုပ္သက္ (၆) လမျပည့္ေသးပါက ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ ရက္ေပါင္း (၃၀) သည္ လစာမဲ့အျဖစ္သာယူ၍ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာႏွစ္အတြင္းမယူလွ်င္ ထိုခြင့္ရက္မ်ားသည္ ေနာက္ႏွစ္သို႔ ထပ္ေပါင္းတိုး၍မရဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒအရ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ကို လုပ္သက္ခြင့္ရက္နဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။

(၄) မီးဖြားခြင့္ (Maternity Leave)
ဥပေဒအရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းေတြအေနျဖင့္ မီးမဖြားမီ ရက္သတၱပတ္ (၆) ပတ္ ႏွင့္ မီးဖြားၿပီး ရက္သတၱပတ္ (၈) ပတ္ ကို လစာေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ မီးဖြားခြင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဥပေဒအရ မီးဖြားခြင့္ရက္မ်ားကိုလည္း ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ရက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ခံစားခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းတိုင္း သိထားသင့္ေသာ အလုပ္ပိတ္ရက္ ႏွင့္ ခြင့္ရက္ဥပေဒအရ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြင့္ရက္မ်ား၊ ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကို အားလုံးလဲ သိရွိသြားၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *