Work Style

Maintenance Group

မဂၤလာပါခင္ဗ်။
ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ Spiceworks Myanmar မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Group ၄ ခုထဲမွာမွ Maintenance Group ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဝမွ်ေပးပါမည္။

ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔႐ုံးတြင္း Activities မ်ား စီစဥ္ျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမည့္ ႐ုံးတြင္းပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။
1. PC Repair and Software Error

• Member မ်ားမွ Laptop နဲ႔ တစ္ျခား Software မ်ားျဖစ္သည့္
(Office, Adobe Photoshop, Illustrator etc..) မ်ား Error တစ္ခုခု ရွိလွ်င္ Maintenance ကိုအေၾကာင္းၾကားေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Maintenance မွ System Member မ်ားထံသို႔ Report တင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ System Member မွ ထို Error ကိုလာေရာက္ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
2. Software Installation

• ႐ုံးတြင္းလိုအပ္ေသာ Software Installation မ်ားကို Maintenance Team မွ Google Drive သို႔မဟုတ္ Buffalo သို႔ တင္ထားေပးရမွာျဖစ္ပါသည္။ Member အသစ္ဝင္လွ်င္ လိုအပ္ေသာ software မ်ားကို System Member ထံ Report တင္ၿပီး System Member မွ Install လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ Member ေဟာင္းမွ မိမိသြင္းလိုေသာ software သည္ အခက္အခဲရွိလွ်င္ Maintenance Member ကို အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Maintenance မွ System Member သို႔ Report တင္ေပးရပါမည္။
3. ISMM

• Maintenance Member မ်ားသည္ ေန႔စဥ္မနက္႐ုံးေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ISMM ကို ဖြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ညေန ႐ုံးဆင္းလွ်င္ ISMM ကို ပိတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

• ISMM ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို HR Blog တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

https://spiceworksmyanmar.com/blog/hr-group-activities/

4. Office Stuff Repair, Maintain and Add new

• ႐ုံးတြင္းရွိ Aircon မ်ား၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အလုပ္စားပြဲမ်ား၊ ထိုင္ခုံမ်ား၊ Printer ႏွင့္ ႐ုံးတြင္းမီးသီးမ်ား error ရွိေနပါက services ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ႐ုံးသို႔လာေရာက္ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ service center သို႔ပို႔ေပးျခင္း၊ အသစ္လဲရန္ လိုအပ္လွ်င္ အသစ္လဲေပးျခင္း စသည့္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
5. Happiness Chat and Wishes

• Happiness Chat သည္ မိမိကို ကူညီေပးခဲ့ေသာ Senior ျဖစ္ေစ၊ Junior ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူတို႔အတြက္ Monday Morning Meeting မွာ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ့္ကို ဒီ error အတြက္ကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္) မုန႔္တစ္ခုခု လုပ္ေကြၽးခဲ့ေသာေၾကာင့္ စသည့္အားျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း Note ေလးေရးၿပီး Happiness Chat Board သို႔ သက္ဆိုင္ရာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ကပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
• ထိုသို႔ Happiness Chat ႏွင့္ Wishes လုပ္ေဆာင္ရျခင္းရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ Member အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးေပၚတစ္ဦးအျပန္အလွန္ပိုမိုရင္းႏွီးလာေစရန္၊ Communication ပိုေကာင္းလာေစရန္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္က အလုပ္ရႈပ္ေန၍ ကိုယ့္ကို ကူညီေပးခဲ့ေသာသူအေပၚ ေက်းဇူးတင္စကားေသေသခ်ာခ်ာ မေျပာျပလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးရွိိတဲ့အခါမွာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း Note ထဲတြင္ေရးၿပီး ေျပာျပႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ မိမိဆႏၵ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ား၊ အႀကံေပးခ်င္ေသာ အရာမ်ားရွိလွ်င္ Wish Box ထဲသို႔ ထည့္ကာ Request လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

• ထို႔အျပင္ ၂လ ၁ခါ Happiness Point မ်ားကို ေရတြက္ၿပီး Point အမ်ားဆုံးရရွိေသာ Member ကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးေသာ အစီအစဥ္လည္း ရွိပါသည္။
Point ေရတြက္နည္း
Happiness Note ထဲတြင္ Star မပါလွ်င္ (1 point)
Star 3ခုပါလွ်င္ (3 points) ဤနည္းျဖင့္ point မ်ားကို ေရတြက္ၿပီး Point အမ်ားဆုံးေသာ Member (သို႔မဟုတ္) ေက်းဇူးတင္မႈအမ်ားဆုံးရရွိေသာ Member ကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးပါသည္။
• ၆လ ၁ခါ Happiness Chat Board Design ေျပာင္းေပးရမွာျဖစ္ပါသည္။
• ထို႔အျပင္ မိမိလိုခ်င္ေသာပစၥည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ Feedback မ်ားရွိပါက Wish box ထဲသို႔ ထည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။
6. Flowers

•  Spiceworks Myanmar ၏ Group ေလးခုတြင္ (HR, Maintenance, Marketing and Education) ပန္းအိုးတစ္လုံးႏွင့္ ႏွင္းဆီပင္တစ္ပင္စီ ရွိၾကပါသည္။ မိမိ Group မွ ပန္းပင္မ်ားေသမသြားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေပးရပါမည္။ အကယ္၍ ပန္းပင္ေသသြားလွ်င္ ထို Group မွ Member မ်ား ေငြစုကာ ပန္းပင္ အသစ္ဝယ္ၿပီး တစ္ဖန္ျပန္စိုက္ပ်ိဳးေပးရပါမည္။

• Maintenance Group မွ ၆လ ၁ခါ ပန္းပြင့္အေရအတြက္ (Point) မ်ားကို ေရတြက္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Point အမ်ားဆုံးရရွိေသာ Group ကို General Assembly တြင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးပါသည္။

• အခုလို သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို Activity တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရေသာရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႐ုံးအတြင္း စိမ္းလန္းစိုေျပေစရန္ တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ပဲဲ သဘာဝကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္မႈ ႏွင့္ သစ္ပင္စိုက္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုကို ရရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ Team တစ္ခုအေနနဲ႔ သစ္ပင္အတူတူစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအားျဖင့္ member တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဆက္ဆံ‌ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစၿပီး၊ Teamwork ေကာင္းမြန္မႈနဲ႔ Leadership Skill တို႔ကိုပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစမွာျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္ပန္းပင္ ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။
7. Working Anniversary Party

• Working Anniversary Party သည္ Member အသစ္ဝင္တိုင္း ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔႔ Welcome Party လုပ္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လုပ္သက္ (၁) ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ Anniversary Party စီစဥ္ေပးပါသည္။ Party က်င္းပရာတြင္ Birthday Cake Order ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ေပ်ာ္စရာ Game တစ္ခုခု ဖန္တီးေပးရပါမည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ၁ ႏွစ္ျပည့္ေသာ Member မ်ားကို အထက္ေဖာ္ျပပါ activities မ်ား စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ လုပ္သက္ (၃၊ ၅၊ ၇) ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ Special Gift နဲ႔ Special Plan ေလး စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
8. Farewell Party

• Farewell Party သည္ လုပ္သက္ ၁ႏွစ္မျပည့္ေသာ Member က Resigned လုပ္လွ်င္ Farewell Message Card စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္သက္ ၁ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိေသာ Member Farewell အတြက္ Message Card ႏွင့္ Special Gift စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
9. Shoe Rack

• Shoe Rack သည္ ႐ုံးခန္းၾကမ္းျပင္မ်ား ညစ္ပတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Guest ျဖစ္ေစ၊ Member ျဖစ္ေစ ႐ုံးဝင္ေပါက္အဝမွ မိမိဖိနပ္ကို Maintenance Group မွ စီစဥ္ေပးသည့္ ေသတၱာမ်ားထဲသို႔ စနစ္တက်ထားေပးၿပီး ႐ုံးတြင္းစီးဖိနပ္ႏွင့္ လဲလွယ္စီးေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

• Maintenance သည္ Member အသစ္ဝင္တိုင္း Shoe Rack ေနရာစီစဥ္ေပးရမည္။ Shoe Rack သန႔္ရွင္းေရးကို မိမိတို႔ ေနရာအလိုက္ ၁ပတ္ ၁ခါ ျဖစ္ေစ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး Shoe Rack သန႔္ရွင္းေရးအတြက္ Maintenance မွ Member မ်ားကို မၾကာမၾကာ Remind လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Shoe Rack ထဲမွ မေကာင္းသည့္အနံ႔အသက္ သက္သာေစရန္ Maintenance မွ အေမႊးခဲထည့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမႊးခဲကုန္လွ်င္ ျပန္လည္ျဖည့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
10. Toilet Cleaning

• Toilet Cleaning အတြက္ Maintenance Group မွ စာရင္းလုပ္ၿပီး စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေယာက္ကို ၂ရက္ႏႈန္းျဖင့္ အလွည့္က် Toilet သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးရပါမည္။ Toilet မွ အမႈိက္မ်ားကို အလွည့္က်ေသာ Member က ညေန႐ုံးဆင္းခ်ိန္တိုင္း သတ္မွတ္ထားေသာ အမႈိက္ပုံးထဲသို႔ ပစ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။အကယ္၍ Toilet ထဲမွ Tissue သည္ ေနာက္လူအတြက္ အသုံးျပဳရန္ မလုံေလာက္ေတာ့လွ်င္ Tissue သိမ္းဆည္းထားေသာေနရာမွ Tissue ကို ယူၿပီး ျပန္လည္ျဖည့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ New Member အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါသည္။
• New Member မဝင္ခင္ လိုအပ္ေသာ Installation မ်ားကို သြင္းထားေပးရပါမည္။

• Locker, ဖိနပ္ထားရမည့္ ေနရာ ႏွင့္ Happiness Chat အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပုံ၊ Thank You Note ကပ္ရမည့္ ေနရာ သတ္မွတ္ေပးရန္ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။

ထို႔အျပင္ New Member အတြက္ Maintenance Rules ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၁ပတ္အတြင္းတြင္ Meeting ေခၚၿပီး ရွင္းလင္းေျပာျပေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
• အျပင္စီးဖိနပ္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာအတိုင္း ထားေပးရန္။
• ႐ုံးအတြင္း ႐ုံးတြင္းစီးဖိနပ္ အစဥ္အၿမဲစီးေပးရန္။
• Toilet ကို မိမိအလွည့္က်သည့္ ရက္အတိုင္း အစဥ္အၿမဲ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။
• Toilet Tissue ပမာဏသည္ မိမိေနာက္ဆုံးသုံးၿပီး ေနာက္လူအတြက္ အသုံးျပဳရန္ မလုံေလာက္ေတာ့လွ်င္ အသစ္ျပန္လည္ ျဖည့္ေပးရန္။
• Toilet အသုံးျပဳၿပီးလွ်င္ ေနာက္လူအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ စိုေနေသာ ေနရာမ်ားအား  Tissue ျဖင့္ ေရမ်ားက်န္ရွိမေနေအာင္ သုတ္ေပးခဲ့ရပါမည္။
• မိမိစားၿပီး ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္မ်ားကို ေပးထားေသာ အိတ္အေသးထဲသို႔ ေသခ်ာထုတ္ပိုးၿပီးမွ အမႈိက္ပုံးထဲသို႔ စြန႔္ပစ္ေပးရန္။
• မိမိေသာက္ၿပီးေသာ ေရသန႔္ဗူးခြံ၊ အခ်ိဳရည္ဗူးခြံမ်ားကို ညက္ေအာင္ေခ်ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ျခင္းေတာင္းထဲသို႔ စြန႔္ပစ္ေပးရန္။
• လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း အလုပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ Website မ်ား၊ Social Media မ်ား မသုံးရန္ ႏွင့္ Earphone (သို႔မဟုတ္) Headphone မသုံးရန္။
• လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း မအိပ္ရန္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္ေပးၿပီး Maintenance ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုဖတ္ရႈေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *